Ženské semináre
Brief info

Erika je certifikovaná regresná terapeutka a koučka. Na individuálnych a skupinových stretnutiach sprevádza ženy, mužov aj páry.

Erika je certifikovaná regresná terapeutka a koučka. Na individuálnych a skupinových stretnutiach sprevádza ženy, mužov aj páry pri rozpoznávaní rôznych programov, vzorcov a tráum, ktoré spôsobujú diskomfort v životných situáciách a vzťahoch. Vo vzťahoch sa nám ukazuje náš vlastný vzťah k sebe, a kým je tento vzťah nezdravý na niektorej úrovni, máme zhoršené vzťahy aj v konečnom dôsledku aj zdravie. A práve tento diskomfort spôsobil, že Erika začala hľadať cesty, ako to riešiť. Nakoľko od detstva žila programom „ja sám“, tak sa len prehlboval a krásne sa potvrdzoval. Až cez poznanie seba samej pochopila a začala dôverovať. Najdôležitejšie pre ňu bolo začať dôverovať, dôverovať vyššej sile, sebe, ľuďom okolo, mužom.
Erika zároveň svojou zmenou priniesla zmenu v rodine. Je matka dvoch synov a s manželom sú vo viac ako 20 ročnom manželstve a tieto vzťahy sa dejú na novej úrovni dôvery, úcty a pochopenia.
Pocit z prežívania života, ktorý mi priniesla vlastná zmena spôsobila potrebu prinášať to ďalej s dôverou, že každému, kto si dovolí, je umožnené zmena.

Minimálne 4 znaky